APP VOOR CHAUFFEURS

De SAFE.T app biedt uitdagingen aan, afgestemd op de persoonlijke vaardigheden en het individueel vertoonde gedrag van de chauffeur. Doorheen het leerproces neemt de complexiteit van de uitdagingen toe. De bedoeling is dat elke chauffeur een zo hoog mogelijk niveau nastreeft en behaalt.

De chauffeur kan via de SAFE.T app op elk moment de uitdagingen en de behaalde resultaten bekijken. De app registreert gegevens over de prestaties van de chauffeurs op drie terreinen: verkeersveilig rijden, eco-efficiënt rijden en het algemeen functioneren als werknemer. Vervolgens analyseert en evalueert de app deze prestaties. Het individuele leerproces krijgt dus vorm dankzij de online coaching via de SAFE.T app met een structurele gedragsverandering als doel.

 

>  Dashboard voor werkgever