Nieuwe vrachtwagenchauffeurs vinden is een moeilijke opdracht. Dit knelpuntberoep evolueerde naar een complexe, veeleisende job en de vergrijzing laat zich voelen in de sector. Het is voor transportbedrijven dan ook essentieel om werknemers beter aan zich te kunnen binden.


ONLINE PREVENTIETOOL VOOR DE TRANSPORTSECTOR

Transportbedrijven vinden tegenwoordig moeilijk nieuwe vrachtwagenchauffeurs. Dit beroep is dan ook al enige tijd een knelpuntberoep. Niet alleen werd de jobinhoud doorheen de jaren complexer en veeleisender. Ook de toenemende vergrijzing in de sector speelt een grote rol. Het is voor bedrijven bijgevolg essentieel om werknemers beter aan zich te kunnen binden.

We bieden de transportsector daarom een online HR tool aan die gamification principes toepast om chauffeurs continu op te volgen en te coachen. Dit non-stop leerproces heeft een positief effect op de vrachtwagenchauffeur zelf, maar ook op zijn werkgever en de transportsector in het algemeen.

AANPAK

SAFE.T wil vrachtwagenbestuurders motiveren om uit te blinken op drie terreinen: verkeersveilig rijden, eco-efficiënt rijden en het algemeen functioneren als werknemer. De SAFE.T app registreert gegevens over de prestaties van elke bestuurder op deze drie terreinen ,analyseert en evalueert ze. Het leerproces van de chauffeur krijgt dus vorm via de SAFE.T app, die de rol heeft van een online coach en aanstuurt op een structurele gedragsverandering.

Om elke bestuurder te motiveren (en gemotiveerd te houden) om de eigen prestaties te verbeteren, biedt de SAFE.T app uitdagingen aan, afgestemd op de persoonlijke vaardigheden en het individueel vertoonde gedrag. Doorheen het leerproces neemt de complexiteit van de uitdagingen toe. De bedoeling is dat elke chauffeur een zohoog mogelijk niveau nastreeft en behaalt.

Het transportbedrijf krijgt via een dashboard (oftewel een overzichtelijke webpagina) een gedetailleerd overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten van elke bestuurder. Met deze inzichten kunnen ze chauffeurs belonen voor goede resultaten of sensibiliseren tot een meer verantwoord rijgedrag.

DOEL