WAAROM SAFE.T?

Nieuwe vrachtwagenchauffeurs vinden is een moeilijke opdracht. Dit knelpuntberoep evolueerde naar een complexe, veeleisende job en de vergrijzing laat zich voelen in de sector. Het is voor transportbedrijven dan ook essentieel om werknemers beter aan zich te kunnen binden. De bestuurder is immers je menselijk kapitaal. Het is dan ook erg belangrijk om vrachtwagenbestuurders goed op te leiden, hun inspanningen te erkennen en te honoreren zodat zij zich gewaardeerd voelen en loyaal zijn ten aanzien van hun werkgever.

Zowel het bedrijf als de chauffeur gaan erop vooruit dankzij SAFE.T. Bestuurders krijgen een efficiënte training op maat, die verankerd is binnen de organisatie en waarbij goede prestaties op correcte en diverse wijze beloond worden. Tevreden, goed opgeleide chauffeurs zijn dan weer onontbeerlijk voor een efficiënt bedrijf dat de blik op de toekomst richt en samen met de bestuurders dagelijks wil streven naar een zo goed mogelijk resultaat. 

Eindresultaat?


  • Tevreden werknemers
  • Minder schadegevallen
  • Meer eco-efficiëntie
  • Een beter imago voor jouw onderneming en de transportsector.