Site Loader
LOG IN
Gistelsesteenweg 300, 8200 Brugge

SAFE.T

Nieuwe vrachtwagenchauffeurs vinden is een moeilijke opdracht. Dit knelpuntberoep evolueerde naar een complexe, veeleisende job en de vergrijzing laat zich voelen in de sector. Het is voor transportbedrijven dan ook essentieel om werknemers beter aan zich te kunnen binden. ONLINE

APP EN DASHBOARD

De chauffeur kan via de app de uitdagingen en de behaalde resultaten bekijken.

UITDAGINGEN

De SAFE.T app biedt uitdagingen aan, afgestemd op de persoonlijke vaardigheden en het individueel vertoonde gedrag van de chauffeur.

REGISTRATIE, ANALYSE, EVALUATIE

De app registreert gegevens over de prestaties van de chauffeurs op drie terreinen: verkeersveilig rijden, eco-efficiënt rijden en het algemeen functioneren als werknemer.

WAT IS SAFE.T

Deze online HR tool past gamification principes toe om chauffeurs continuop te volgen en te coachen via een non-stop leerproces.

CHAUFFEUR CENTRAAL

Het beroep van vrachtwagenbestuurder kent heel wat plus- en minpunten. SAFE.T wil met haar aanpak de voordelen in de kijker zetten door te focussen op de chauffeurs. Een permanent leerproces

werkproces

ROADMAP

1.

CONSULTATIE

Uitgebreide behoeftenanalyse aangaande prestaties, verkeersveiligheid en eco-efficiëntie.
2.

HR CAMPAGNE OP MAAT

Uitwerking van een gepersonaliseerde HR campagne met bijhorende informatiecampagne om de chauffeurs op de hoogte te brengen.
3.

START HR PROGRAMMA

Implementatie van een trainingsmodule met uitdagingen, oplossingen met bijhorende beleidsinitiatieven.
4.

APP

Chauffeurs raadplegen hun persoonlijke uitdagingen en resultaten via de app. Werkgever en chauffeur gaan hierover in dialoog.
5.

EVALUATIE HR PROGRAMMA

De verzamelde data wordt geanalyseerd, geëvalueerd en gerapporteerd aan het management. Zowel individuele als beleidsmatige resultaten worden besproken en vergeleken. Er wordt eveneens gepeild naar de gebruikerservaring.
6.

DASHBOARD & MONITORING

Individuele resultaten worden besproken met de chauffeurs met het oog op verbetering van de vaardigheden per domein. Doelstelling is het geven van inzicht in de gevolgen van ongevallen en het aanmoedigen van veilig en ecologisch rijden.

SAFE.T IN BEELD

Update

NIEUWS

CONTACTEER ONS

[contact-form-7 id="852" title="Safe.t home"]