Wat is SAFE.T

Een innovatief online HR-programma voor transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs.

Deze online HR tool past gamification principes toe om chauffeurs continu op te volgen en te coachen. Dit non-stop leerproces heeft een positief effect op de bestuurder zelf, maar ook op  zijn werkgever en de transportsector in het algemeen. SAFE.T wil vrachtwagenchauffeurs motiveren om uit te blinken op drie terreinen : verkeersveilig rijden, eco-efficiënt rijden en het algemeen functioneren als werknemer.